Mimo mísu

KOUKNĚTE SE LIDIČKY A REAGUJTE

Homepage

PANÍ DOMU - ČLÁNEK

Horoskop starých druidů: O stromech a jejich lidech
Horoskop starých druidů: O stromech a jejich lidech 
O neobvyklých schopnostech druidů, tajemných šamanech starých Keltů, kolují dodnes pověsti. Prý spolu uměli komunikovat, zázračně léčit, prodloužit svůj život až na trojnásobek běží délky… Mýty? Kdoví, jisté ale je, že byli výbornými pozorovateli sil přírody a lidské psychiky a uměli si obé spojit dohromady – třeba ve stromovém horoskopu.

Druidové znali ,,čas stromů“ čili vnitřní hodiny každého stromu. V souladu s časy jednotlivých stromů vznikal stromový kalendář. Základní vlastnosti jednotlivých stromů daly překvapivě přesnou základní charakteristiku člověka, který se narodil v době příslušného stromu. Přesvědčte se!

Dub 21. 3.
Motto: Chci všechno, a to hned!

Dub roste, sílí a hlavně - vytrvá. Jen minimálně ho ovlivní názor davu. Dubi jsou radostní, silní, vytrvalí a optimističtí. Rádi rozhodují, jsou odpovědní. Láká je dobrodružství, což se může stát zdrojem problémů. Nejenže chtějí do první řady, zpravidla do ní také patří, pozor však na nedostatek sebekritiky.
Prominentní dub: Timothy Dalton (21. 3. 1944)

Líska 22. až 31. 3. a 24. 9. až 3. 10.
Motto: Po dobré cestě klidně i do krajnosti!

Líska se ujme i tam, kde ještě nic neroste. Lísky jsou ti nejlepší průkopníci dobrých věcí, dříči se silnou vůlí. Potřebují a vyhledávají mimořádné výkony, ve střetu nacházejí svoji cestu. Riskují až příliš ochotně, jsou lehkomyslní. Příliš je nezajímá svoboda ani přání druhých.
Prominentní líska: Catherine Zeta-Jonesová (25. 9. 1969)

Jeřáb 1. až 10. 4. a 4. až 13. 10.
Motto: Svět je mi otevřen!

Semeno jeřábu je pro ptáky nestravitelné, z čehož Keltové usuzovali, že moudrost jeřábu se má šířit po celém světě. Vstřícní, otevření, velkorysí přátelští lidé. Mají velkou potřebu klidu a míru, často doufají, že problémy se vyřeší samy od sebe, nebo alespoň bez nich.
Prominentní jeřáb: Pavlína Pořízková (9. 4. 1965)

Javor 11. až 20. 4. a 14. až 23. 10.
Motto: Nenechám se nikam vmáčknout!

Rozsochatost koruny javoru byla Keltům symbolem zápasu o identitu. Nezávislí, kritičtí lidé, kteří odmítají plout s proudem. Netrpí předsudky a vše chtějí sami poznat a okusit. Velmi nápadití jsou i ve věcech erotiky a sexuality, ale často příliš bezstarostně zacházejí s city svého protějšku.
Prominentní javor: Martina Navrátilová (18. 10. 1956)

Ořešák 21. až 30. 4. a 24. 10. až 2. 11.
Motto: Prosím nepřesazovat!

Ořešák znamenal hledání trvalého, nepomíjivého, věčného. Ořešáci mají silný smysl pro rodinu, jsou trvalí, houževnatí, věrní, ale zároveň i požitkářští v jídle a sexu. Nereagují příliš pružně na novinky, dokážou být umínění a také občas leniví. Potřebují i poskytují silné citové zázemí.
Prominentní ořešák: Bill Gates (28. 10. 1955)

Tis 3. až 11. 11.
Motto: Hledám ruku, které se můžu chytit!

Tis značil Keltům věčnost, překonání smrti moudrostí. Člověk zrozený v Tisu je velice senzitivní až přecitlivělý, plný fantazie, intelektuální, má umělecké vlohy, je něžně smyslný. Má rád humor, ale zejména černý. Mívá sklony k pesimismu a potřebuje silnou oporu v bezpečném domově.
Prominentní tis: Leonardo DiCaprio (11. 11. 1974)

Topol 1. až 14. 5. a 5. až 13. 8. a 4. až 8. 2
Motto: Chci všemu přijít na kloub!
Rychlý růst topolu nad ostatní dřeviny je symbolem snahy o překonání nejistoty. Tito zrozenci jsou činorodí, duševně čilí a velice učenliví. Za hlavní úkol svého života pokládají překonávání pochyb. Jsou ctižádostiví a ukvapení, působí tvrdě a nepřístupně – a to jen proto, že se snaží chránit své měkké jádro.
Prominentní topol: George Clooney (6. 5. 1961)

Kaštanovník jedlý 15. až 24. 5. a 12. až 21. 11.
Motto: Život bez ideálů? K čemu by byl?!

Skvělý příklad stromu, který okolí zpravidla nenechá růst přirozeně. Po ořezání znovu vyraší, ale už nenabude vlastní tvar. Lidé v něm zrození jsou důslední, přímočaří, obětaví pomocníci, spolehliví kolegové. Vše se snaží podřídit vytyčenému ideálu a jejich problémem bývají klapky na očích. Běda, když narazí na špatné vůdce nebo sektáře.
Prominentní kaštanovník: Bob Dylan (24. 5. 1941)

Jasan 25. 5. až 3. 6., 22. 11. až 1. 12.
Motto: Jen žádný klídek!

Keltové z jasanu vyráběli zbraně, ale důležitý byl i v léčitelství. Je symbolem hledání osobní svobody. Lidé narození v Jasanu jsou nápadití, svižní, svobodymilovní a otevření. Vůči ostatním jsou tolerantní a mají silné sociální cítění. Nesnášejí manipulaci či šikanu, to se rázem změní ve zběsilé bojovníky. Jsou mimořádně zdatní milenci – nepředělávat!
Prominentní jasan: Tina Turnerová (26. 11. 1939)

Habr 4. až 13. 6. a 2. až 11. 12.
Motto: Nejchytřejší je stejně matku Příroda!

Habr má velmi tvrdé dřevo a hustě vysazenými habrovými keři Keltové někdy nahrazovali hradby. Habr značí pevnost, disciplínu, odolnost, energii, píli a spolehlivost, nesmírné výkony a střízlivost. Podřizují se přírodě a jejím pravidlům a totéž vyžadují od okolí. Chybou je hledat u nich překypující citové projevy.
Prominentní habr: Johnny Depp (9. 6. 1963)

Fíkovník 14. až 23. 6. a 12. až 21. 12.
Motto: Chci to tu pěkně užít!

Keltové si vzali s sebou do vlasti semena jeho chutných plodů. Je symbolem smyslu pro krásné a sladké, otevřenost světu, ale i citlivé reakce na drsné stránky života. Narození v něm jsou citliví, laskaví, intuitivní lidé s velkou fantazií. Jsou velmi eroticky založení a skvěle svádějí, ale pozor, někdy bývají citově labilní.
Prominentní jasan: Madonna (18. 6. 1958)

Bříza 24. 6.
Motto: Vždycky vím, co dělám!

Skromná bříza je stromem světla a vědění toho podstatného. Břízy prostě intuitivně vědí, o co kráčí. Mají neotřesitelnou víru v dobro, jsou sebevědomé a pracovité. Bohužel mají sklony ke kompromisům a velmi nejistě reagují na projevy citu. Nelibě nesou, pokud okolí neakceptuje jejich moudrost.
Prominentní bříza: Petra Němcová (24. 6. 1979)

Buk 22. 12.
Motto: Přicházím zvítězit!

Silný strom přímo určený k tomu, aby se prosadil. Buky jsou vítězné typy, nebojí se úkolů a výzev, neznají neřešitelné problémy, nemají však rádi jakákoli dobrodružství a jsou poněkud zkostnatělí, a to i v lásce. Instinktivně se brání všemu, co nemohou ovládnout rozumem a logikou.
Prominentní buk: Vanessa Paradisová (22. 12. 1972)

Jabloň 25. 6. až 4. 7. a 23. 12. až 1. 1.
Motto: Láska hory přenáší!

Jabloně symbolizují dovršení, sílu, která spojuje veškeré protiklady. Jabloně jsou laskavé, dobrotivé, realistické a zároveň intuitivní, bytostně harmonizují, jsou optimistické a zejména plné lásky. Pokud však jsou nepochopeny, jednají spíše podle citu než podle rozumu a chovají se destruktivně.
Prominentní jabloň: Gérard Depardieu (27. 12. 1947)

Jedle 5. až 14. 7. a 2. až 11. 1.
Motto: Chci cítit!

Jedlový les sténá a úpí, Keltům tak představoval tajemné magické prasíly, ale i hledání bezpečí. Lidé zrození v Jedli jsou uzavření, ale za nepřístupným zevnějškem se skrývá citlivé nitro a laskavost. Vnímají i nepatrné mezilidské vibrace. Jsou kreativní, plní nápadů a chtějí vše zažít. Snadno bezdůvodně vybuchnou.
Prominentní jedle: Lucie Bílá (7. 7. 1966)

Jilm 15. až 25. 7. a 12. až 24. 1.
Motto: Žít a nechat žít!

Jilm je vysoký a silný, ale svou málo uzavřenou korunou neobírá ostatní stromy o světlo. Keltům symbolizoval ušlechtilý duševní postoj, spravedlivou rovnováhu a rozumný životní základ. Jilmy ale trápívá věčný strach z napadení, proto se z obav o svoji bezpečnost dokážou chovat arogantně, aniž by druzí chápali důvod.
Prominentní jilm: monacká princezna Karolína (23. 1. 1957)

Cypřiš 26. 7. až 4. 8. a 25. 1. až 3. 2.
Motto: Myslím si své, třebaže je to luxus!

Cypřiš dychtí po slunci a světle. Lidé zrození v jeho znamení jsou odvážní, pozitivní, společenští, ale i tajemní. Jejich cílem je seberealizace a nezávislost. Potřebují však nejen svobodu, ale i emocionální teplo a pozitivní ohlas okolí. Jejich záporem je nepředvídatelnost a někdy i svévolnost jednání.
Prominentní cypřiš: Shakira (2. 2. 1977)

Cedr 14. až 23. 8. a 9. až 18. 2.
Motto: Stejně bude po mém!

Keltové v truhlách z cedrového dřeva uchovávali své poklady. Cedr jim byl stromem osvícených. Cedr je majestátní, pozitivní, činorodý – a rozená osobnost, která udává tón. Má dobrý vkus a umí se ke všemu postavit. Odpor nevnímá, kritizovat si ho dovolí málokdo, sebekritika není pojmem z jeho slovníku.
Prominentní cedr: Paris Hiltonová (17. 2. 1981)

Borovice 24. 8. až 2. 9. a 19. až 29. 2.
Motto: Pevnou zem pod nohama!

Oheň byl pro Kelty podmínkou přežití a právě borovici nazývali stromem ohně. Narození v Borovici jsou spolehliví, přizpůsobiví, opatrní a hospodární, ale i sebejistí, citliví a chápaví. Potřebují především bezpečný životní základ. Ve větším rozletu je omezuje nekonečně dlouhé rozmýšlení i nad maličkostmi.
Prominentní borovice: Sean Connery (25. 8. 1930)

Vrba 3. až 12. 9. až 1. až 10. 3.
Motto: Nevtěsnávejte mě do svých norem!

Být pružný jako vrba je nevázat se, být plný mízy a jít až do krajních poloh. Vrby jsou silně spojeny s přírodou, znalé, citové, idealistické, činorodé a pečlivé. Bývají introvertní a vnímavé na mystické a podvědomé signály. Napadená Vrba reaguje pružnými úhybnými manévry, v úzkých i nečekaně prudce.
Prominentní vrba: Hugh Grant (9. 9. 1960)

Lípa 13. až 22. 9. a 11. až 20. 3.
Motto: Věřím v lidské dobro!

Podle Keltů pod lipami vystupovalo ze země světlo ryzí pravdy, proto pod jejich korunami soudili. Lípy jsou chytré, dobromyslné, ochotné, mají fantazii, něhu i cit. Umějí chápat a odpouštět. Brání se jen v nejvyšší nouzi, zejména citově jsou velmi zranitelné a své utrpení neumějí dost dobře zpracovat.
Prominentní lípa: Bruce Willis (19. 3. 1955)

Olivovník 23. 9.
Motto: Hlavně stát oběma nohama na zemi!

Spolu s fíkovníkem a vinnou révou byl symbolem blahobytu. Olivovníky jsou moudré, úspěšné, svědomité, rozumné a spolehlivé. Zpravidla přesně vědí, co chtějí a jak toho dosáhnout. Velice si považují blahobytu. Život s nimi kalí jejich zvýšená kritičnost vůči bližním.
Prominentní lípa: Bruce Springsteen (23. 9. 1949)

Text: Jana Jílková; foto: Shuterstock
Poslední komentáře
17.06.2012 23:51:24: www.penzijni-pripojisteni-info.cz/penzijni-pripojisteni komerční banka penzijní fond
11.06.2012 20:37:30: www.antharant.cz výkup starých knih
 
LÍBILO-LI SE TI TU, TAK TĚ PŘÍŠTĚ ZNOVU UVÍTÁM. JESTLI NE, NEVADÍ.